Överklaga Myndighetsbeslut

Vi bevakar dina rättigheter

Överklaga beslut från Försäkringskassan till Förvaltningsrätten, omprövning till Försäkringskassan. – Vi bevakar dina rättigheter och står på din sida.

Rättssäkert & effektivt

Försäkringskassan styrs av myndighetsförordningen, samt ett regleringsbrev och instruktioner. Kassan tar hand om bidrag till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Äldre person er får sin ersättning från Pensionsmyndigheten. Totala summan man betalar ut varje år ligger på ca 200 miljarder. Uppdraget de har är att ge folk ersättning – och framförallt att ge rätt ersättning till rätt person. Det ska ske rättssäkert och effektivt.

Sjuk eller ej?

Handläggarens uppdrag är mer eller mindre att göra bedömning om personen ska bli sjukskriven eller om man är tillräckligt frisk för att jobba. De ska alltså sammanställa all information och göra en bedömning på detta. Det är här det går snett. Det står vidare att det är handläggaren som avgör om personen kan jobba eller inte. Alltså inte läkaren, utan handläggaren avgör det.

 

FMU

I vissa ärenden finns det behov av försäkringsmedicinska utredningar som baseras på enbart en läkares utredning, s.k. särskilt läkarutlåtande (SLU). I andra ärenden finns det behov av en teambaserad medicinsk utredning (TMU) med inslag av flera kompetenser inom hälso- och sjukvården. Sedan 2013 finns det även Arbetsförmågeutredning (AFU) som Försäkringskassan kan beställa när prövningen av den försäkrades arbetsfömåga ska ske mot normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden